Ve fotogalerii si připomeňte jeden z minulých ročníků

Hasičské slavnosti opět nabídnou bohatý program, návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na velkolepou hasičskou hudební fontánu, ukázku záchrany tonoucího člověka z hladiny Labe pomocí vrtulníku Sokol a mnoho dalších zajímavostí.

„Akce je velikým svátkem nejen pro samotné hasiče, ale i milovníky tradic, řemesla a hasičské techniky. Jde o největší setkání tohoto druhu u nás v roce 2010 se dvoudenních oslav průběžně zúčastnilo na patnáct tisíc návštěvníků. Akce si získala své jméno i v zahraničí, mezi vystavovateli se opakovaně objevily také hasičské sbory z okolních států. Hasičské slavnosti Litoměřice, konané vždy jednou za 3 roky, postupně dosáhly celoevropského rozměru," přibližuje Alena Borlová, místopředsedkyně Sdružení pro obnovu hasičských tradic.

Hasičské slavnosti Litoměřice se skládají z dvoudenní výstavy na litoměřickém výstavišti a sobotního slavnostního nástupu a průvodu hasičů s technikou z litoměřického Mírového náměstí na výstaviště. Na výstavišti je především vystavena historická hasičská technika v majetku dobrovolných hasičských sborů, doplněná o prezentaci současné nejmodernější techniky Hasičského záchranného sboru ČR a Armády ČR. Podobné akce mají kořeny v první polovině minulého století, kdy nad všeslovanskými sjezdy hasičstva měl záštitu sám T. G. Masaryk. Program oslav je koncipován podobně jako v předchozích letech výstavními dny jsou pátek a sobota.

Pátek je zaměřen na školy a školní výpravy, pro které jsou připraveny soutěže s hasičskou tematikou, ukázky z činnosti mladých hasičů a mnoho dalšího.

V sobotu proběhne slavnostní nástup a průvod hasičů na litoměřickém náměstí za účasti vrcholných představitelů naší země, včetně významných osob kulturního a společenského života. Jedná se o neopakovatelné defilé hasičských sborů s technikou a jedinečný přehled hasičských praporů / zástav.

„Slavnosti podporuje generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a to pro jejich jedinečnost a význam, protože společnou myšlenkou pomoci v nouzi spojují jak dobrovolné, tak profesionální hasiče, kteří jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Akci podporuje i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které slavnosti vítá jako jedinečnou příležitost demonstrovat co nejširší veřejnosti hodnoty soudržnosti a pospolitosti předávané z generace na generaci prostřednictvím nejstarší dobrovolné organizace v naší zemi," přibližuje Alena Borlová.

Nosným prvkem oslav je rozsáhlá výstava historické hasičské techniky (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily), doplněná o expozici hasičských uniforem, přileb tiskovin a modelů. Chybět ale nebude ani nejnovější hasičská a záchranářská technika včetně speciální techniky užívané při chemických haváriích a moderních vrtulníků Policie ČR.

Důležitým bodem pátečního programu je vernisáž fotografické výstavy o povodních, které v roce 2013 zasáhly území České republiky. Výstava zachycuje její následky v Ústeckém kraji. Součástí vernisáže je křest publikace věnované právě tomuto tématu. Autorem publikace Karel Pech, fotoreportér Deníku. Na 160 stranách čtenáři uvidí velké letecké snímky i práci hasičů v terénu.

Na slavnostech bude opět vyhlášen vítěz IV. ročníku soutěže o nejzajímavější internetové stránky sboru dobrovolných hasičů.

Závěrem oslav je sobotní večerní program na Lodním náměstí, který je zaměřen na prezentaci speciální hasičské techniky (vrtulníky, lodě, speciální vodní děla apod.), nasazovanou v boji proti živelným katastrofám a v boji s živelními pohromami. Zde dojde k vrcholné prezentaci HZS ČR.

Na konci celého večera připraví členové dobrovolných hasičských sborů pro návštěvníky Hasičskou hudební fontánu. Otevřena návštěvníkům bude též stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích (naproti výstavišti), která při příležitosti slavností uspořádá po oba dny Den otevřených dveří s bohatým programem pro děti i dospělé.

PROGRAM HASIČSKÝCH SLAVNOSTÍ V LITOMĚŘICÍCH 2014:

PÁTEK 6. června

10.00 otevření výstaviště Zahrada Čech

10.30 - 11.30 křest knihy Litoměřicko povodeň 2013 pavilon A, křest knihy Hasičské prapory pavilon A

10.30 - 17.30 kulturní program

12.00 - 12.15 příjezd Spanilé jízdy

17.00 - 18.30 předávání pamětních plaket Povodně 2013 velký sál Koliba

18.00 uzavření výstaviště

09.30 - 18.00 Den otevřených dveří HZS Litoměřice HZS

19.30 Floriánská mše katedrála Sv.Štěpána

V průběhu výstavy ukázky s historickou a moderní hasičskou technikou

SOBOTA 7. června

NÁMĚSTÍ

08.30 zahájení kulturního programu

08.45 - 09.45 řazení nástupu

10.00 - 10.45 slavnostní nástup projevy, dekorování praporů

10:45 - 11:05 ukázka cvičení s potahovou stříkačkou SDH Vrčeň

11:10 - 12:20 slavnostní přehlídka a průvod

VÝSTAVIŠTĚ

13.00 otevření výstaviště

13.30 - 18.00 kulturní program jeviště

15.30 - 16.00 slavnostní vyhlášení soutěže

„ O nejlepší internetové stránky SDH" pavilon A

18.30 uzavření výstaviště

13.00 - 19.00 Den otevřených dveří HZS Litoměřice HZS

V průběhu výstavy ukázky s historickou a moderní hasičskou technikou

LODNÍ NÁMĚSTÍ

19.30 zahájení programu

19.45 - 21.55 předvedení spec. techniky, záchranné práce na vodě

HZS, LS PČR ukázky

22.00 - 22.25 Hasičská hudební fontána

22.30 - 22.45 ohňostroj

23.00 konec programu