„Nově vybrané lokality a zároveň upravený stavební program si vyžádají zcela nové architektonické řešení. Původní návrhy arch. Fanty a arch. Drahozala byly vypracovány na jiný pozemek a byl jim zadán jiný stavební program, než je v současnosti požadován, a proto je bohužel není možné použít,“ vysvětlila Renata Gudrová, mluvčí roudnické radnice.

Členové pracovní skupiny Smuteční síň konstatovali, že obě varianty pro umístění síně, tedy proti Židovskému hřbitovu i proti stávající hřbitovní kapli jsou pro daný záměr vhodné, ale obě si vyžádají změnu územního plánu.

Pro variantu naproti Židovskému hřbitovu podle členů pracovní skupiny hovoří její intimita a možnost dobrého oddělení od veřejně přístupných prostor. Pro variantu naproti hlavnímu vstupu na hřbitov zase hovoří významnější poloha a geometrická logika.

V souvislosti s novými požadavky hodlá město vyhlásit veřejnou ideovou architektonickou soutěž. Výherce této soutěže bude vyzván k vypracování projektu pro územní řízení a stavební povolení.

„Pravidla pro vyhlášení soutěže jsou připravena. V pondělí se jimi bude zabývat rada města,“ sdělil roudnický místostarosta Vladimír Urban.

V současné době smuteční síň ve městě schází. Tomuto účelu příležitostně může sloužit hřbitovní kaple, nebo malá obřadní síň v sídle zdejší pohřební služby. Obě místa však podle představitelů Roudnice tomuto účelu neodpovídají.