Místní nesužuje jen spodní voda, některé domácnosti se ještě nezbavily pozůstatků povodně z roku 2013, ale také západní větry. Větrolam je navržen jako poloproudový o šíři maximálně sedm metrů.

V návrhu jsou tři řady stromů s menším zapojením korunové vrstvy a nepříliš hustým keřovým patrem. Koordinátorem realizace je Státní pozemkový úřad, projekt by měl financovat stát. V současné době se v tomto území připravuje realizace cest.