V Počeplicích má pouť téměř sousedský charakter, vedle setkání rodáků a přátel obce jí tentokrát dodalo takový punc historicky prvé vítání občánků.

„Samozřejmě, že už byli oficiálně přivítáni na radnici ve Štětí, ale při této příležitosti to bylo setkání méně oficiální a veselejší. Celkem se nám sešlo 14 dětí do věku čtyř let, což je období, co máme v Počeplicích osadní výbor. Po dlouhé řadě let, možná, že dokonce historicky poprvé, se v obci přivítala dvojčátka," uvedla předsedkyně osadního výboru Lenka Pašková Špeciánová.

Vedle kulturního programu mohli účastníci pouti ochutnat a ohodnotit sousedské soutěžní kynuté koláče, mužská a chlapecká část si prohlédla sbírku historické vojenské výstroje a výzbroje.

Počeplický osadní výbor prosazuje na městě dokončení chodníků v obci a sleduje jednání pro zahájení prací na cyklostezce, která bude bezpečnou spojnicí pro cyklisty a pěší směřující do Štětí. Zájem má rovněž o záchranu památkově chráněného objektu solnice.