„Ti, kteří bydlí na dohled hradu Hazmburku, jistě znají řadu pověstí spojených s hradem samým či jeho okolím. Patří mezi ně pověst o Hazmburské sani nebo příběhy o hradním podzemí s jeho poklady a sudy s vínem. Je však zajímavé zjistit, že jsou pověsti zapadlé v čase, jež budeme na tradičním libochovickém Počtení číst po mnoha desetiletích jejich zapomenutí. Pozvání na pondělní čtení platí i pro ty, jimž se hrad Hazmburk nedívá do oken domů a jsou z daleka," uvedl v pozvánce Jaromír Tlustý.

Největší akcí určenou pro malé čtenáře však bude 4. dubna 14. ročník Noci s Andersenem. V 15 knihovnách a školských zařízeních na Litoměřicku se bude nejen číst, ale i soutěžit, hrát a tvořit. Patronem tohoto ročníku je hrdina  z detektivní pohádky Petra Morkese Komisař Vrťapka a tajemství maharádžova vejce. Shodou okolností bude komisař Vrťapka v roce 2014 slavit desáté výročí narození a v tomto duchu se bude odvíjet i společná noční soutěž, pohlednice a další aktivity.

V Dolánkách nad Ohří se připravuje stezka odvahy, diskotéka, kvíz a babiččino   čtení, v Dušníkách spojí čtení s malováním a hrami, v Budyni nad Ohří se děti do městské knihovny pouze podívají, ale protože je malá, nocovat a provádět další aktivity budou ve škole. Obdobný záměr mají pořadatelé  v Sulejovicích.

Ve Štětí pořadatelé zahájí setkání procházkou do přírody, v knihovně budou pokračovat při tvůrčí dílně, vědomostními a pohybovými soutěžemi a nakonec při čtení poradí komisaři Vrťapkovi při řešení jeho zapeklitých případů. Vědomické děti se vedle čtení zapojí do vaření, zahrají si hry a soutěže. Podobně vyplní páteční odpoledne a večer děti v Liběšicích či v Lovosicích na všech základních školách a v mateřské škole v Terezínské ulici.

V Litoměřicích proběhne Noc s Andersenem s bohatým programem v Knihovně K. H. Máchy, ale také na dvou základních školách. U Stadionu se k akci připojí rodiče, kteří přečtou dětem ze svých nejoblíbenějších knih z dětství. V Havlíčkově ulici se spojí čtení s loutkovým divadlem.