Kritéria obsahují čtyři podmínky – trvalý pobyt ve Štětí u všech osob, jichž se žádost týká, bezdlužnost vůči městu, respektive řešení dluhů vůči městu u všech osob, jichž se žádost týká, řešení všech osob, jichž se žádost týká, Městskou policií a spolupráce osob, jichž se žádost týká, s odborem sociálních věcí městského úřadu.

„Minulý pátek jsme měli klub starostů měst z okresu Litoměřice, kde jsem inicioval k tomuto bodu diskusi. Tam jsem se dozvěděl, že podobná kriteria mají Litoměřice a Lovosice, Roudnice nad Labem vypustila bezdlužnost. Původně jsem očekával, že z ministerstva přijde pokyn k řešení problémů na ubytovnách, kde žijí lidé nekontrolovatelně a přitom pobírají od státu podporu. Nyní o nich alespoň získáme přehled. Základem je, aby ubytovny měly schválený ubytovací řád," uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Ve Štětí jsou zatím pouze dvě ubytovny, které podmínky splňují. Město se musí vyjadřovat k žadatelům, kteří jsou ubytovaní v jeho katastru. „Snažím se proto kontaktovat ostatní ubytovny, odkud k nám chodí stanoviska k žadatelům, aby nám dali k dispozici provozní řád. Současně chceme vědět, jaké jsou zde náklady na ubytování. Městský úřad obdržel k vyjádření 47 žádostí, z toho 8 bylo z ubytoven, od kterých nemáme provozní řád. Do dalšího zasedání rady došlo 6 nových žádostí. Jedna žádost už nebyla schválena, protože osoba nesplňovala 3 ze 4 podmínek," dodává vedoucí odboru sociálních věcí Pavla Lípová.

Město podle ní nechce vytvářet nové bezdomovce. Své obyvatele většinou zná a spolupracuje s nimi. Neodmítá pomoc ani ostatním, kteří nemají ve Štětí trvalé bydliště. Těm, kteří splní alespoň dva body kriterií, dává šanci k nápravě do konce září 2015.