Producenti  sdružení ve Svazu pěstitelů cukrovky jsou každý rok tlačeni ke snížení výkupních cen. Ty poslední jsou na hranici rentability.

O tom, že není něco v pořádku, napovídají velké zásoby cukrovky na polních depech. „Letošní rok byl mimořádně příznivý pro pěstování cukrovky, a to je jeden z důvodů, proč se kampaň protáhla o celý měsíc. Odhaduji, že u nás je na skládkách ještě zhruba 6 000 tun cukrovky. Cukrovar si stanovil, že řepu musíme před mrazy ochránit, ale už ho nezajímá, že dlouhým skladováním dochází ke ztrátám na hmotě i obsahu cukru. To jde na vrub pěstitelů," vysvětluje Miroslav Novák, ředitel společnosti Astur Straškov.

Dalších několik tisíc tun řepy má na skládkách společnost Agrokomplex Bohušovice nad Ohří a podobně jsou na tom i ostatní větší pěstitelé. Cukrovar Dobrovice tak má zajištěnu poklidnou výrobu na další měsíce.

Už v závěru podzimu došlo k prvním jednáním o výkupních cenách. „Bohužel ani na jednom jsme se nedohodli. Cukrovar nás tlačí k přijetí cen, které jsou na hranici rentability. Náklady přitom lehce překračovaly 725 Kč za tunu. My hájíme zájmy pěstitelů, navrhli jsme 780 korun za tunu řepy na cukr a 740 korun za tuny řepy na biolíh. Akceptovatelná by pro nás byla i jednotná cena 750 korun. Cukrovar si stojí za cenou 750, respektive 700 korun," vysvětluje Otakar Šašek, předseda svazu a ředitel ZD Klapý.

Svaz zná situaci na trhu s cukrem i biolihem, ale na druhé straně žádá, aby byly akceptovány podmínky pěstitelů, kterým se zvyšují náklady a navíc se jim výrazně krátí dotace. Během ledna musí dojít k dohodě, proto svaz pořádá dvě mimořádné valné hromady statutárních zástupců svých členů, na kterých se rozhodne, co dál. Cukrovar Dobrovice v prosinci údajně oznámil, že neprodleně zahájí kontraktaci se všemi pěstiteli. Ti jsou přitom vázáni usnesením, že vyjednáváním kontraktací je v pravomoci Svazu pěstitelů cukrovky.

Na programu mimořádných valných hromad je i návrh, že by si každý pěstitel stanovil výměru cukrovky pro osev v krizovém roce 2015 sám.

„To by mohlo vést ke snížení ploch až o jednu třetinu. Pokud se členové rozhodnou akceptovat nabídku cukrovaru, budeme vyžadovat garanci, že sklizeň pro letošní kampaň nezačne dřív než 1. října a bude dodržován harmonogram svozu. Cukrovka dostatečně naroste, a tak se dosáhne alespoň částečné kompenzace ekonomického propadu v tržbách," vysvětlil na závěr Otakar Šašek.