První významnou akcí, kde se bude čepovat do vratných zálohovaných kelímků, budou 11. srpna Pivní slavnosti organizované Městskými kulturními zařízeními. Ředitelka MKZ Věra Kmoníčková již dopisem vyzvala na akci přihlášené pivovary, aby nové nařízení respektovaly. V opačném případě ať raději nejezdí.

Litoměřice patří mezi nejaktivnější města v Národní síti Zdravých měst. Zavádí a podporují řadu ekologických opatření. Hodlají se také zapojit do kampaně ministerstva životního prostředí Dost bylo plastu.

Potěšitelné také je, že ve městě roste množství vytříděného odpadu. „Plníme tak svůj slib, že pokud se bude i nadále zvyšovat, poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane stejný,“ připomněl místostarosta Karel Krejza.