Pět historických objektů Jízdárna, Kavalír 2, Retranchement 5, Dělostřelecká kasárna a Litoměřická brána s okolím je již opravených a z velké části je zaplněno různými aktivitami. K zviditelnění unikátního opevnění přispělo devět dokončovaných staveb poškozených povodní v roce 2013.

Na rekonstrukci však čeká pět dalších objektů, pro které by město těžko hledalo smysluplné uplatnění. „Na středečním jednání mezirezortní komise chceme jednat o možnosti jejich převedení zpět na stát. Je to nejpřijatelnější řešení.Terezín nemá tak velký rozpočet, aby mohl přikládat prostředky k případným dotacím na rekonstrukce a ve městě i v regionu budeme těžko hledat spolky, instituce či firmy, které by chtěly specifické prostory využívat.

Uplatnění bychom možná našli pro bývalý Wieserův dům a Zbrojnici, což jsou objekty, které doplňují již rekonstruované celky Retranschementu 5, respektive Dělostřeleckých kasáren. Jejich oprava by však citelně zatížila město. Odhaduji, že jen pro Wiesnerův dům bychom museli k dotaci přiložit zhruba 12 milionů korun," uvedl Robert Czetmayer, tajemník Městského úřadu v Terezíně.

Terezínští chtějí k těmto dvěma objektům přiřadit ještě tři velké armádní budovy. Patří k nim Žižkova kasárna, která pro svůj stav vyžadují rychlé záchranné práce. Naopak v dobrém stavu je městská nemocnice a proviantní sklad, který se nachází proti Kavalíru 2 a je částečně komerčně využíván.

Mezirezortní pracovní komise byla utvořena po loňské návštěvě ministryně Šlechtové v Terezíně s cílem pomoci městu při realizaci operativních projektů. Jsou v ní zastoupena ministerstva pro místní rozvoj, kultury, financí, zemědělství a životního prostředí. Z dosavadních návštěv ministrů a jednání komise vyplynulo to základní, že další rozvoj Terezína bez podpory státu není možný.