Na protipólu jsou žáci, jejichž rodiče se ocitli v tíživé situaci a nemají na to, aby svému dítěti připravili svačinu, natož zaplatili oběd. Řešení tohoto problému se ujala před dvěma lety obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN, když vyhlásila projekt Obědy pro děti.

Jejím cílem je pomoci dětem, pro které je oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem. Partnerem společnosti jsou v tomto projektu základní školy, popřípadě školní jídelny. Pomoc je poskytována přímo jejich prostřednictvím, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

„Je tedy nutná úzká a aktivní spolupráce se školami. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola. Ve školním roce 2015/2016 jsme obdrželi žádosti pro více jak 2 850 potřebných dětí ze 379 základních škol. Díky našemu projektu již tento školní rok obědvá více jak 2 200 dětí a vynaložená částka dosáhla celkem přes 7 milionů 880 tisíc korun," uvedla Barbora Nejedlá ze společnosti WOMEN FOR WOMEN.

Na Litoměřicku tak už od září loňského roku dostalo na třech školách šanci pravidelně obědvat 37 dětí a vynaložená částka přesáhla 148 tisíc korun.

„Pomoc pro pět dětí na další škole byla již odsouhlasena. V Ústeckém kraji dárci přispěli 730 tisíci korunami na obědy pro 228 dětí z 24 škol. Žádosti chodí denně a postupně je vyřizujeme," dodala Barbora Nejedlá.

„Naše škola se o tomto projektu dozvěděla z tiskových zpráv a učitelé se snažili vytipovat žáky, kteří se ocitli v podobné situaci. Nakonec byla žádost zaslána pro tři žáky z jedné rodiny. Na konci loňského roku jsme byli informováni, že naše žádost má evidenční číslo 800," prozradila Eva Švihnosová, zástupkyně ředitelky Základní a mateřské školy v Brozanech nad Ohří.

Stravování pro tyto tři žáky posvětili radní městyse, když na svém lednovém zasedání schválili přijetí finančního daru uvolněného z projektu Obědy pro děti ve výši 7 616 korun, který jim pokryje obědy až do konce tohoto školního roku.

Školní stravování je velice výhodné a pro někoho je těžko pochopitelné, že někteří rodiče nemají prostředky na zaplacení oběda pro své potomky.

„V naší školní jídelně v Brozanech nad Ohří zaplatí rodiče za oběd pro dítě ve věku od 7 do 10 let 20 Kč, od 11 do 14 let 22 Kč a nad 15 let 27 korun. Vaříme pro 270 strávníků v brozanské základní a mateřské škole a pro děti v mateřské škole v Doksanech. Musíme se činit, nikdo nám nepřispívá, za to, co vybereme od rodičů, musíme navařit. V pondělí měly děti u nás koprovku, dnes plněnou kuřecí roládu," dodala Eva Novotná, vedoucí jídelny.

O rok delší zkušenost s projektem má ZŠ U Stadionu v Litoměřicích. „Zapojili jsme se do něho už v minulém školním roce, v současné době jsme uspěli s příspěvkem pro osm dětí, sedm se díky němu stravuje od září, jeden žák od ledna. Naši pedagogové mají přehled o tom, kteří žáci nesvačí a nechodí na obědy, a citlivě se dozví, co je toho příčinou. Je proto pravděpodobné, že se do projektu zapojíme i v příštím školním roce," vysvětlila Ivana Faltusová, zástupkyně ředitele školy.

Základním kritériem pro schválení žádosti o příspěvek je, aby se rodiče o děti starali. Škola musí vědět, že jejich finanční situace nedovoluje dětem obědy ani jiné školní aktivity platit. Důležité je, aby rodiče se školou spolupracovali a byli aktivní k řešení nelehké situace, ve které se ocitli.

Více informací pro žadatele a dárce je na webu www.obedyprodeti.cz.