„Bude se budovat ulice Trnková a Broskvová, aby byla ucelená část. Je nutné, aby ti lidé, kteří tam bydlí, měli postavenou silnici," řekl v lednu litoměřický místostarosta Václav Červín.

A tak zatímco Trnková je hotova, v ulici Broskvové se jedná o některých změnách. „V souvislosti s tím, že rodinné domy a tedy i vjezdy do nich byly vybudovány před zahájením stavby komunikace, je někdy obtížné dodržet zásady potřebných spádových poměrů na komunikaci," píše se v zápise z komise územního rozvoje.

Podle Červína se na vybudování komunikací spolupodílejí obyvatelé dotčených ulic, hlavní část ale zaplatí  město z rozpočtu. Právě kvůli vybudování komunikací byla pro letošek v rozpočtu nachystána částka ve výši 4,5 milionu korun. „Stavebník může dostat stavební povolení pouze tehdy, je-li vybudována komunikace. To říká nový stavební zákon. Občané dané lokality museli zaplatit 50 tisíc korun – jakousi smluvní část, že přispějí na budování komunikace, a zbytek zaplatí město z vlastního rozpočtu," zdůvodnil v lednu Červín.

„A nemalá část je vyvolaná investice SčVK, kdy se musí udělat dešťová kanalizace."

Místostarosta dále připomněl, že jsou i další ulice na Miřejovické stráni, které by potřebovaly postavit silnici. „Třeba Akátová. Máme ale zatím problémy s pozemky. Některé už jsou ve vlastnictví města, ale zatím nejsou peníze v rozpočtu."

Město dále vlastní pozemky v lokalitě ulic Jasanová 
a Dubová. „Tam chystáme na rok 2014 kompletní zasíťování a rozprodej občanům tak, jak to bylo v ulicích Borůvková, Malinová a Jahodová," dodal na začátku roku Červín.

Co je nového:

Čtyři a půl milionu korun, které litoměřická radnice vyčlenila pro letošní investice na Miřejovické stráni, se pomalu přeměňují v nové komunikace. Třeba Trnkova ulice je dokončena a je připravena k předání. V ulici Broskvové se jedná o některých změnách.  Na vybudování komunikace čekají i obyvatelé ulice Akátová, kde má město potíže s výkupem pozemků. Obyvatelé rovněž poskytují finanční spoluúčast.