Řada z těch větších dokázala v krátké době vybudovat sběrné dvory a využívá speciálních sběrných nádob na třídění recyklovatelného odpadu. Své místo má v této problematice osvěta a aktivita obyvatel.

Tato pozitiva potvrdilo nedávné vyhodnocení soutěže Skleněná popelnice 2015, kterou vyhlašuje Ústecký kraj spolu se společností EKO-KOM. První místo mezi obcemi získala Doubice na Děčínsku a mezi městy Loučná pod Klínovcem. Bronzovou příčku mezi městy obsadil městys Brozany nad Ohří, 5. místo Kyškovice a Libochovice, 6. místo Úštěk a 10. místo Lovečkovice a Roudnice nad Labem.

Brozanští se v hodnocení soutěže Skleněná popelnice objevují od roku 2009, loni, ač jsou městysem, obsadili mezi městy 4. místo, letos jsou už „bronzoví".

„Hospodaření s komunálním odpadem považujeme za jednu z priorit městyse. Loni jsme založili sběrný dvůr a jeho služby nabízíme nejen našim občanům, ale i sousedním obcím Doksany, Dolánky nad Ohří, Rochov a Brňany. Máme určena čtyři sběrná místa pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu a od roku 2014 jsme vybudovali už čtyři hnízda se zapuštěnými sběrnými nádobami na tři složky recyklovatelného materiálu. V posledních letech jsme bojovali za likvidaci dvou černých skládek, zmizely a věřím, že i díky možnostem, které jsme lidem vytvořili, už nevzniknou," říká Václav Bešta, starosta Brozan nad Ohří.

V hodnocení ESEKOL, při kterém se posuzuje úroveň sběru drobného elektro odpadu do kontejnerů v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel, zvítězilo město Roudnice nad Labem a mezi obcemi do 3 000 obyvatel Krabčice.

Litoměřicko patří v třídění odpadu k nejlepším v Ústeckém kraji, ale ten za zbytkem republiky v třídění zaostává. V regionu každý obyvatel ročně vytřídí 37 kilogramů odpadů. V Pardubickém kraji, který žebříček vede, je to o deset kilogramů více.

„Nicméně meziročně je v Ústeckém kraji nárůst o 1,5 kilogramu na obyvatele, a to rovnoměrně o půl kilogramu na papír, plast a sklo. Doufejme, že se trend chytí, protože třídit budeme muset s ohledem na evropskou legislativu stále více. Velmi podporujeme myšlenku třídění u dětí a mládeže, protože tam je to nejefektivnější. Návyk třídit má být stejný, jako je čistit si zuby," řekl Marek Sýkora nespolečnosti EKO-KOM.

V rámci vyhlašování výsledků Skleněné popelnice byl v rámci projektu ELEKTROWIN, což je kolektivní systém pro zpětný odběr a využití elektrozařízení a elektroodpadu, udělen „Elektrooskar", který si za rok 2015 odvezli v kategorii obcí nad 1 500 obyvatel zástupci města Úštěk.