Několik uhynulých ptáků objevili a nahlásili Krajské veterinární správě ve středu 3. května. Ta je po převzetí odeslala k laboratornímu vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze, aby se potvrdila nebo vyloučila přítomnost původce ptačí chřipky. „O den později jsme obdrželi protokol o zkoušce s prokázanou vysoce patogenní aviární influenzou (HPAI) subtypu H5N1. V souvislosti s výskytem této nákazy doporučujeme přijmout určitá opatření, neboť v oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí,“ informoval ředitel litoměřického pracoviště KVSU Daniel Macháček.

V Siřejovicích mají moderní stroje pořízené z krajských dotací
Nakopejte si do pytle. Kompostárna nabídne hnojivo pro zahrádky zdarma

Veterinární správa majitelům chovaných ptáků doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména pak chránit chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem nákazy. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby to okamžitě oznámili na litoměřické pracoviště KVSU na adrese Velká Dominikánská 20, tel. 416 735 345, případně v době mimo běžnou pracovní dobu na pohotovostní linku KVSU 720 995 202.

„Dále žádáme i veřejnost o neprodlenou informaci v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve své obci nebo v její blízkosti. S uhynulými ptáky nijak nemanipulujte,“ vyzval Daniel Macháček.