Vzhledem k současné hydrologické situaci, kdy došlo ke zlepšení průtokových poměrů, byl zákaz odvolán. Nyní je možno opět brát vodu z těchto vodních zdrojů: Modla, Žejdlík, náhon Rosovka, Podsedický, Chotiměřský, Březenský, Milešovický a Dobrovičský potok.