„Fungují na odboru dopravy a silničního hospodářství v Topolčianské ulici, v pokladnách obou budov úřadu v Pekařské ulici i na Mírovém náměstí a samozřejmě také na oddělení občanských průkazů a pasů a při platbě správních poplatků," upřesnil konrétní místa s funkčními terminály tajemník úřadu Milan Čigáš.

Zavedení terminálů je reakcí na jeden z podnětů od občanů města, dalším podobným krokem je zavedení úspěšné sekce na webových stránkách „Potřebuji si vyřídit", která poskytuje podrobné informace k postupu řešení konkrétních životních situací. Jako další službu pro veřejnost město minulý měsíc spustilo základní právní poradenství.

„Dále chceme poskytnout lidem užitečné informace a poradenství v případě, že se rozhodují přejít na jiné zdroje vytápění. V případě zájmu jim poradí energetický manažer města," informoval tajemník o další chystané novince, která by měla být zavedena koncem prázdnin.