Jedna je umístěna ve výšce 70 metrů, druhá ve výšce 120 metrů nad zemí. Akce proběhla na žádost ornitologů, cílem má být rozšíření populace vzácného sokola stěhovavého.

„Odpozorovali jsme, že se pohybuje v okolí cementárny. Tento komín pro něj představuje ideální místo pro zahnízdění. Sokol stěhovavý je v ČR velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy a jeho početnost nepřesahuje 70 párů. Je to druh v Čechách hnízdící na skalách, ale vzhledem k rostoucímu lidskému tlaku na přirozené biotopy se rychle přizpůsobuje," uvedl  Václav Beran, koordinátor monitoringu sokola stěhovavého na území ČR a pracovník nevládní organizace ALKA Wildlife o.p.s..

V současné době Agentura ochrany přírody a krajiny ČR eviduje v Ústeckém kraji 5 párů na lidských stavbách. Sokol stěhovavý je dravec s rozpětím křídel zhruba 100 centimetrů.