Díru objevil při své nedávné vycházce obyvatel kilometr vzdálených Polerad, když byl venčit psa. K místu nevedou žádné vyjeté koleje od těžké techniky. Půda prostě zmizela do útrob země.

Majitelka pozemků, Ivana Staňková ze společnosti Equipark Svinčice, o události včera nic nevěděla. „Doufám, že to není pro lidi nějak nebezpečné,“ řekla Mosteckému deníku. V okruhu několika stovek metrů se naštěstí žádné stavení ani rušná komunikace nenacházejí.

Uhlí všude okolo
Vysvětlení se nejspíš nachází v bohatství i prokletí Mostecka – hnědém uhlí. „Obec Polerady se nachází na území, kde jsou drobné pánvičky hnědého uhlí,“ sdělil Walter Pavliš z Klubu psychotroniky a UFO, kterému Deník zaslal fotografii a mapu záhadného místa.

Podle pracovníků Geofondu, který vykonává státní geologickou službu na území České republiky, ale v tomto místě nikdy žádná uhelná šachta nebyla. „V mapách to nemáme zaznamenané. To ale neznamená, že by to nemohlo být způsobené uhlím. Těžba je známá jižněji od tohoto místa,“ uvedl Pavel Šír z Geofondu.

TO SE JEN TAK NEVIDÍ. Díra do země, která se otevřela v poli u Polerad na jihu Mostecka. Jde nejspíš o propadlou starou uhelnou štolu.

Těžili tam sedláci?
Dolování ale mohlo začít hluboko v minulosti. Kniha o Mostecku uvádí, že hnědé uhlí u Polerad bylo objeveno v roce 1719 a v průběhu 19. století bylo v okolí Polerad nejméně osm dolů. Potvrzuje to i Jaroslav Hron, který se zabývá historií Mostecka spojenou s likvidací lidských sídel. „Okolo Polerad se těžilo uhlí. Byly zde například obce Kamenná Voda nebo Židovice, které později ustoupily těžbě uhlí,“ připomíná .

Kdo tedy pod současným polem těžil? „Mohlo jít o uhlí dobývané podomácku sedláky. Zřejmě půjde o propad nějaké takové štoly,“ míní Walter Pavliš. „Z fotografie to samozřejmě nelze poznat, ale černá vrstva ve spodní části propadliny by mohla ukazovat na začátek sloje hnědého uhlí,“ dodává záhadolog.

To by znamenalo, že podobná důlní díla nemá v mapách zanesen nikdo a podobný propad se může kdykoliv opakovat, třeba když přes kritické místo bude projíždět zemědělská technika. „Událost nyní oznámíme příslušnému ministerstvu,“ řekl Pavel Šír.