Přes široké kolejiště si mnozí dodnes zkracují cestu nelegálně. Brzy se však mají dočkat řešení. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ve spolupráci s městem chystá kompletní rekonstrukci stanice včetně vybudování nového přechodu.

„Usilovali jsme o to několik let, nyní se lidé konečně dočkají. Projekt je ve fázi před získáním stavebního povolení," informovala vedoucí litoměřického odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková.

Akce je sdruženou investicí města a SŽDC, které bude financovat většinu úprav v kolejišti. Litoměřice zaplatí nové přístupové chodníky a přechody vozovek.

„Realizace stavby se vzhledem k dosavadní projektové přípravě předpokládá v červnu až září příštího roku," uvedl ve výňatku z dokumentace vedoucí projektu Josef Bednář z firmy IKP Consulting Engineers. Po tu dobu budou namísto vlaků dopravu zajišťovat náhradní autobusy.

Železniční přechod pro pěší vznikne na spojnici Nezvalovy a Resslovy ulice. Ze středu města k němu povedou kvůli dřevěné budově skladu, která je v soukromém vlastnictví, dva chodníky. Z Třebízského a Křižíkovy ulice.

Úpravy v kostceKromě vybudování přechodu pro pěší a nových chodníků k němu včetně přechodů vozovek chce SŽDC také optimalizovat rozsah kolejiště. Koleje stejně jako nástupiště zůstanou na horním nádraží jen tři. Veškeré nové přístupy na nádraží budou bezbariérové, nově osvětlené a vybavené prvky pro nevidomé. Rekonstrukcí projdei technologie dopravny a zařízení dráhy.

Pro překonání výškové rozdílu mezi Nerudovou ulicí nad nádražím a Teplickou ulicí pod kolejištěm je navržené schodiště i rampy.

„Důležité je, že přechod pro pěší i přístupy k jednotlivým nástupištím budou bezbariérové," doplnil místostarosta města Václav Červín.

Bezbariérové rampy nad zeleným svahem nad kolejištěm budou také dvě. Jedna má ústit směrem do Nezvalovy ulice, druhá blíže ke Smetanově ulici.

Rozsáhlé změny dozná také samotný prostor kolejiště. Koleje zůstanou jen tři. První pro projíždějící vlaky, druhá pro končící, třetí pro mimořádnosti v dopravě. Délka nových nástupišť má být devadesát metrů. První nástupiště se bude nacházet víc vlevo, směrem k přechodu pro pěší. K druhému nástupišti má být zajištěný úrovňový přístup přímo od výpravní budovy, ke třetímu pak z druhého povede přechod.

Vyšlapanou stezku, kterou lidé nyní využívají při cestě z nádraží na přejezd v ulici Osvobození a ke gymnáziu, chce SŽDC upravit také. „Ovšem až v další etapě projektu s názvem Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa. Tam si termíny zatím netroufáme odhadovat," upřesnila Brunclíková.

Zda se rekonstrukce dočká i samotná výpravní budova, zatím není jasné. „V současné době připravujeme prodej budovy SŽDC, významné investiční akce proto nezačínáme. Letos v létě se v budově uskuteční jen drobné úpravy," sdělila Deníku mluvčí Českých drah, kterým budova dosud patří, Radka Pistoriusová.