Bratrská jednota baptistů Lovosice na nich má zájem postavit svůj nový sborový dům. Současný v Dlouhé ulici nedostačuje kapacitně a neumožňuje prý ani požadovanou bezbariérovost.

Kazatel sboru Václav Chumchal chtěl příchozím nejprve přiblížit historii baptistů, kdo jsou a v co věří. Lidé ho ale nenechali domluvit. „Nejsme v kostele, přejděte k věci," pokřikovali.

Chumchal uvedl, že pro stavbu nového sborového domu si baptisté ve městě vytipovali asi dvacítku míst, jejich postupným obcházením a po jednáních s vedením města však dospěli k závěru, že v úvahu připadají právě diskutované pozemky č. 2238/1 a 168 nebo 166 u výměníkové stanice na Holoubkově. Od města chtějí koupit jejich část o výměře 1 000 metrů čtverečních.

Tamní obyvatelé se stavby však obávají. Jak z debaty vyplynulo, strach mají především z parkování a dopravní zátěže sídliště.

„Čtvrť je dva roky po revitalizaci. Užili jsme si tu prach, hluk, teď je tu klid a zase by se mělo stavět. Také se těšíme, až bude dokončená dálnice a ubude aut na silnici I/30, další auta tady už nechceme," vystoupil Miloslav Borovička.

Petici proti stavbě nové modlitebny spolu s ním podepsalo zhruba 150 obyvatel Holoubkova. Lidé mají obavy z velikosti stavby, ale i z jejího dalšího provozu, nejvíc právě z nedostatku parkovacích míst. Pozemky raději chtějí nechat nezastavěné, případně je do budoucna využít pro stavbu školky. Rozhodující slovo k záměru prodeje však budou mít zastupitelé.

O co jde?Nové zázemí sboru baptistů v Lovosicích má zahrnovat sál o kapacitě 200 až 250 míst s příslušenstvím, dvě bytové jednotky o velikosti 3 + 1, kancelář sboru či klubovny pro děti i mládež. Sál by mohli využívat i další zájemci mimo sbor, například základní umělecká škola. Přesnou podobu budovy baptisté zatím nemají. Postavit ji chtějí na Holoubkově.