S příchodem podzimu totiž zahájily města a obce i podzimní výsadbu nové zeleně, na kterou získaly finanční prostředky od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy. V sobotu 16. listopadu se tak stalo i v Hlinné založením ovocné aleje podél polní cesty od Kundratic k Hlinné, o den dříve proběhla výsadba ve Štětí v Dohnalově ulici. Celková částka, jíž Nadace ČEZ oběma obcím a městu přispěla, činí 251 900 korun.

(os)