Jedno z dlouhodobě problematických míst, kde bylo kamer zapotřebí, se nacházelo na kontejnerovém stanovišti u budovy gymnázia, kde občané odpad odkládali vedle kontejnerů v proluce u gymnázia.

Opatřením, které by přineslo změnu, mělo být využití mobilních kamerových bodů městské policie. K jejich použití za tímto účelem došlo poprvé v lokalitě Na Čihadlech a od října měly být umísťovány i do dalších problematických míst.

V současné době odbor životního prostředí tuto problematiku řeší i Na Krásných Horách, kde je stanoviště směsného komunálního odpadu používáno i pro jiné účely.

(jv)