Přestože se naháňky řídí přísnými bezpečnostními pravidly pro organizátory i účastníky, turisté a výletníci by se v zájmu vlastní bezpečnosti měli v době lovu lokalitám raději vyhnout.

Už v sobotu 20. listopadu chystají naháňku na černou zvěř, tedy na divočáky, v katastru obcí Čížkovice, Sutom, Jenčice (v lokalitě Černý les) a Radostice (v lokalitě Ovčín).

V sobotu 4. prosince vyrazí nimrodi na bažanty a zajíce do prostoru za bývalým podnikem Fruta v Třebenicích a dále do okolí Chodovlic (Na stráni). Pohybovat se budou také v lokalitě Rážkovec a na polích mezi Teplou a Jenčicemi.

V sobotu 18. prosince pak myslivci plánují naháňku na divoká prasata v katastrech Třebenic, Kololeče (lokality Velká a Malá kozí horka), Sutomi a Jenčic.

V sobotu 8. ledna pak budou černou spárkatou zvěř nahánět na vrchu Košťálov a na Sutomském vrchu.

Informace o konání honů a naháněk vyvěsil na základě sdělení uživatele honitby Jezerka na své webové stránky městský úřad v Třebenicích.