Přírodovědné sbírky litoměřického muzea obsahují tisíce různých předmětů, z nichž mnohé mají vysokou vědeckou a některé též historickou hodnotu. S malou částí se mohou návštěvníci seznámit ve stálé muzejní expozici, naprostá většina jich ale zůstává uzamčena v depozitáři, odkud vyjde na světlo světa pouze výjimečně za účelem vědeckého bádání. Předkládaná výstava má proto za cíl zejména přiblížit širší veřejnosti část přírodovědných sbírek, s nimiž se návštěvníci běžně nemohou seznámit.

K vidění budou zajímavé exponáty ze všech částí přírodovědné muzejní sbírky. Ukázky z neobyčejné různorodosti minerálů doplní vzorky hornin z vrtných jader průzkumných vrtů. Do dávné geologické minulosti nahlédneme také s pomocí zkamenělin druhohorních amonitů či otisků třetihorních dřevin. Vystaveny budou i významné položky z rozsáhlých herbářů čítajících více než sto tisíc kusů cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků a hub.

Zájemci o přírodu si v rámci doprovodného programu budou moci prohloubit svoje znalosti v mykologii a botanice. Dvě odpoledne budou věnována mykologické poradně, na které bude ve výstavních prostorách muzea přítomný specialista připravený určit správně nasbírané druhy hub každému, kdo si je v ten den třeba v košíku přinese.  Plánované jsou také odpolední botanické exkurze po Litoměřicích, při nichž se zájemci mohou dozvědět, které byliny a dřeviny v Litoměřicích rostou a čím jsou zajímavé. Školním kolektivům nabídneme možnost komentované prohlídky výstavy, kterou budou zajišťovat odborní pracovníci muzea.

úterý 25. září, 14:00 – 17:00, mykologická poradna v muzeu
přineste si do muzea košík hub a specialista vám poví, které druhy jste nasbírali a zda je vhodné jejich použití třeba k přípravě večeře

čtvrtek 4. října, 15:00 – 18:00
, botanická procházka Střelecký ostrov, udělejte si s námi odpolední procházku na Střelecký ostrov doplněnou o botanický výklad, začínáme v 15:00 hodin na Mírovém náměstí u vstupu do muzea

úterý 9. října, 14:00 – 17:00
, mykologická poradna v muzeu II.  přineste si do muzea košík hub a specialista vám poví, které druhy jste nasbírali a zda je vhodné jejich použití třeba k přípravě večeře

úterý 16. října, 12:30 – 15:00
, soutěž Podzimní poznávání rostlin
žákyně a žáci 3. – 9. tříd základních škol z Litoměřicka srovnají své dovednosti tentokrát při určování dřevin; soutěž probíhá na základní škole Boženy Němcové

čtvrtek 18. října, 15:00 – 18:00
, botanická procházka Dřeviny Litoměřic, udělejte si s námi odpolední procházku po Litoměřicích zaměřenou na poznávání dřevin, začínáme v 15:00 hodin na Mírovém náměstí u vstupu do muzea