Každoročně spolkne 45 tisíc tun komunálního odpadu sváženého z 94 měst a obcí, jež jsou členy Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO), a dalších 30 tisíc tun od organizací. A protože není bezedná, SONO chce spustit třídění odpadu.

Kapacita úložiště, které provozuje dceřiná společnost SONO Plus, vydrží ještě deset let. „Časově to vychází do doby, kdy by mělo v Česku začít platit nařízení o ukončení skládkování komunálního odpadu do země. Naše sdružení se ale už před čtyřmi roky začalo zabývat řešením problému kam s odpadem, až se skládka zaplní. Jediné řešení jsme viděli v co nejdůkladnějším vytřídění komunálního odpadu a jeho maximálního využití,“ vysvětlil předseda rady SONO Petr Medáček.

Zkoušky třídění podle něj ukázaly, že se dá z odpadu vyseparovat osm komodit. „Nejméně třetinu obsahu černých popelnic navíc tvoří biologicky rozložitelný podíl, který lze po úpravě energeticky využít,“ dodal Medáček.

Sdružení usiluje o to, aby se provedlo praktické vytřídění vzorku svezeného komunálního odpadu z regionu v různém ročním období. „Dostatečným vzorkem bude 200 až 300 tun odpadu, které se vyvezou k třídící technologii v Polsku, třídění se vyhodnotí a vyseparované části se vrátí zpět do Česka,“ řekl Medáček.

Zkouška spalování

„S biologickým materiálem provedeme zkoušku spalování, která nám potvrdí, zda je projekt v náročných ekologických normách v Česku realizovatelný,“ dodal Medáček. Vyvézt vzorek odpadu za hranice Česka není jednoduché, žádost musí projít procesem schvalování v obou zemích. Sdružení si k tomu najalo odbornou firmu.

Jak název projektu „Separace odpadu s následným energetickým a materiálovým využitím“ napovídá, nejde jen o spalování biologické části vyseparovaného odpadu, ale také o využití ostatních složek k recyklaci.

U zrodu sdružení stálo 54 měst a obcí, dnes má už téměř dvojnásobný počet. Posledním členem se staly v loňském roce Lovečkovice. „Vstoupili jsme do sdružení proto, abychom získali větší váhu při vyjednání se svozovými organizacemi, a také pro výhodu zajištění svozu nebezpečného odpadu. V obci máme svozové místo pro jiné odpady, které chceme letos vybavit velkoobjemovými kontejnery,“ sdělil starosta Lovečkovic Radek Černý.

Například Prackovice nad Labem však v SONO nejsou. „Ještě jsme nepátrali po tom, jaké výhody z toho můžeme čerpat. Vyhláška v naší obci stanovuje pro obyvatele roční poplatek 500 korun za svoz komunálního odpadu. Polovina je ze zákona, výši zbytku mohou ovlivnit plátci zlepšením svého třídění,“ uvedla starostka Prackovic nad Labem Andrea Svobodová Křešová.