Jde o investiční akci obce, navazující na předchozí akci Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Ta zrekonstruovala místní čistírnu odpadních vod. Toto komplexní řešení vyřeší nakládání s odpadními vodami i pro místní částí obce Mšené-lázně.

„Jde o ukázkový příklad, jak mimořádně efektivně vyřešit nakládání s odpadními vodami v obci, jež má vlastní dostatečně kapacitní čistírnu odpadních vod a ve svém okolí menší obce a místní části, jejichž klasické odkanalizování s odváděním odpadních vod na ČOV by bylo příliš nákladné,“ konstatoval generální ředitel SVS Miroslav Harciník. „Takové standardní řešení by si zde vyžádalo 120 milionů korun, zatímco zvolená varianta necelých 9 milionů korun bez daně.“

Spokojen je i starosta obce Josef Bíža. „Díky zvolené variantě budou mít jak obyvatelé Mšeného-lázní, tak místních částí stejné - solidární stočné. Komunikační kampaní před stavbou výtlaku jsme navíc dosáhli toho, že obyvatelé si přípojky ze žump vyvedli do hradební zdi.“

Podle strosty vyvážení obecním fekálním vozem bude probíhat rychleji a snadněji, bez omezení provozu na veřejných komunikacích a bez nebezpečí úrazů při couvání do dvorků. „Majitelé ani nemusí být přítomni vývozu. Tento způsob likvidace odpadních vod se přibližuje kanalizačním systémům, a to za přijatelnou cenu pro obec,“ vysvětlil Bíža.