„Celkem máme pět místních částí: Ředhošť, Podbradec, Ječovice, Brníkov, Vrbice. Samozřejmě jsou občas problémy, že si občané těchto obcí myslí, že jsou odstrčeni na úkor Mšeného," potvrdil Josef Bíža. „Ale vzhledem k tomu, že největším zaměstnavatelem jsou lázně, chceme investice směřovat třeba do opravy parkoviště v lázeňském areálu."

„Samozřejmě i místní části potřebují dokončit opravu komunikací. Všude byl vybudován vodovod, ne všude byl dobudován rozvod plynu. Jenže na to obec finančně nemá," konstatoval starosta.

„Vyřešili jsme odvoz kanalizace, která je v místních částech na tom podobně jako přímo ve Mšeném. Je vybudován kanalizační přivaděč, kterým je vše dopravováno a přečerpává se to na místní čistírnu odpadních vod. S tím, že občané mají solidární stočné," upřesnil Josef Bíža.

„Snažíme se v obci podporovat cestovní ruch ve vztahu k lázním. S tím souvisí i naše investice. Plánujeme revitalizaci Močidelského údolí, kam by chodili nejen lázeňští hosté a turisté, ale především místní občané," připomněl Josef Bíža.

„Je to zhruba sedm let starý projekt. Nemáme žádné kolonády, chceme tedy z tohoto údolí vytvořit klidovou zónu. Tímto směrem chceme obec rozvíjet. Aby lidé, kteří tu žijí či přijedou na návštěvu, měli kam jít," uzavřel starosta.