„Loňský rok byl pro obec přelomový, neboť bylo schváleno přerozdělování daní a Mšené-lázně díky tomu si přilepšily o čtyři miliony korun ročně. Přesto jsme některé investiční akce realizovali," konstatoval starosta Josef Bíža. „Především jsme se zaměřili na rekonstrukci střechy kulturního domu, který byl postaven v roce 1982. Protože nám do střechy zatékalo, po dlouhém váhání jsme střechu vyměnili. Nyní je tvořena sendvičovými panely, zároveň jsou i zateplené. Investovali jsme z běžných obecních prostředků."

„Půjčku jsme si vloni vzali na přeložku vysokého napětí, která vedla přes střed obce. Tím se zlepšil vzhled obce," pokračoval starosta lázeňské obce. „Další investici jsme realizovali ve spolupráci s Ústeckým krajem. Proběhla přeložka silnice ze středu obce. Část je z kostek a odstavné pásy jsou z asfaltu."

Josef Bíža přiznává, že obec ještě musí splácet půjčky z minulosti. „Realizovali jsme rekonstrukce místních komunikací, která proběhla v roce 2012. Také splácíme školu postavenou v roce 2007."

„Připravujeme se na stavbu nové školky, která by měla nákladově stát mezi 36 až 46 miliony korun. Zatím není uděláno výběrové řízení, ale máme vydané pravomocné stavební povolení. Je to školka, která bude napojena na školu.," nastínil starosta. „V současné době máme děti napojené na třech místech. Budovy, ze kterých se děti přemístí do nové školky, chceme je dále využívat. Třeba na družinu a jiné aktivity."

„Potřebujeme dokončit opravu komunikací jak ve Mšeném, tak v našich místních částech. Připravujeme podání žádosti o dotaci na revitalizaci Močidelského údolí. To je údolí, které navazuje na lázně. Chceme tam vytvořit klidovou zónu pro návštěvníky lázní a pro naše občany," dodal Josef Bíža.