Do konce roku narazí všichni  řidiči na této trase na jinou komplikaci. Cesta pod osadou Horní Vysoká je přerušena rekonstrukcí mostku přes Červený potok.

Obyvatelé domů podél silnice v dotčených osadách si dlouhodobě stěžují na kamionovou dopravu, která jim ničí majetek. Ta zcela jistě přispívá také k nepříznivému stavu silničních staveb, zejména propustků a mostků. Havarijní stav jednoho z nich už neměl odkladu. Z důvodu jeho položení v terénu a kvůli omezenému přístupu nebylo možné provoz zajistit ani jedním pruhem.

„Celý starý mostek se odstraní, položí se nová podkladová vrstva, na ni betonové roury, zásyp a vozovka. Firma Kühn, která akci provádí, má zvláštní užívání do konce letošního roku. Jelikož se předpokládá, že pokládka asfaltové vrstvy nebude vzhledem k chladnému počasí možná, použije se pro horní vrstvu prozatím recyklát a řidiči budou značením upozorněni, že projíždějí stavbou. Asfalt se položí, až k tomu budou příhodné klimatické podmínky," uvedla Miluše Kostnerová, vedoucí TSÚ litoměřického  střediska Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Dělníci zhotovitele museli před mostkem odklonit tok potoka a odstranit náletové dřeviny. Po sejmutí vrchních vrstev vozovky stačilo pár hrábnutí lžící bagru a celá konstrukce se zřítila jako domek z karet. To svědčí o skutečném havarijním stavu mostku. Výhodou je, že vytěžený materiál se nemusí odvážet daleko, bagr ho přemístí a vyplní jím nedalekou roklinu.

Autobusové linky končí z jedné strany na návsi v Horní Vysoké, ale řidiči vycházejí vstříc cestujícím a ke stavbě docouvají, na druhé straně firma upravila provizorní točnu. Pro chodce a cestující k autobusům postavila přes potok dřevěnou lávka.

Řidiči nevěnují značení na příjezdech dostatečnou pozornost a zkoušejí, zda by se náhodou nedalo stavbou projet, potom se musí otočit a zbytečně najedou navíc několik kilometrů. Při naší čtvrthodinové prohlídce staveniště sem přijelo z obou stran šest automobilů.

„Každý den je jich několik desítek, ve čtvrtek mezi nimi byly i dva polské kamiony, které dojely až k mostku a pak museli pracně souvat až na náves. Dělám na zahrádce a každých pět minut vyběhnu před dům, abych auta zastavil. Mohl bych si tu zřídit informační stánek," říká z nadsázkou Petr Novotný z Horní Vysoké.