Důvodem je stavebně náročná rekonstrukce Vodní ulice, díky které bude vjezd na Tyršův most řízen semafory. Instalace nového dopravního značení a semaforů proběhne již o tomto víkendu. Právě nečekaná havárie vodovodu ve Vodní ulici, k níž došlo v březnu, zkomplikuje dopravu.

Havárie vodovodního řadu, který již byl opraven, totiž významně poškodila komunikaci. Je třeba ji stabilizovat a předláždit. Vzhledem k tomu, že jde o hlavní přístupovou silnici k mlýnům a čističce odpadních vod, zůstane zde provoz nákladní dopravy v době oprav vždy v jednom jízdním pruhu za pomoci signalizačního zařízení obousměrně zachován. S cílem nekomplikovat u Tyršova mostu výjezd těžkotonážních vozidel jedoucích z Vodní ulice, bude zaslepena sousední Mostecká ulice. Osobní auta při cestě na ostrov pojedou z centra města Jarošovou ulicí a ve směru opačném Zahradnickou ulicí.

„V průběhu soboty a neděle bude osazeno nové dopravní značení. Platit začne v pondělí. Dočasné změny v dopravě potrvají do 13. června," informoval stavební technik odboru územního rozvoje Ladislav Pošík. Fakt, že v některých dnech na stavbě nebude nikdo pracovat, však neznamená přerušení prací. „Je nezbytné stabilizovat podloží vozovky pomocí cementových vrstev, které musí vyzrát. Tento postup vyžaduje nutné technologické přestávky," upozornil veřejnost Ladislav Pošík.

Podle informací Deníku by po 9. květnu měly ve městě začít také opravy povrchů poškozených silnic po kterých byla vedena objízdná trasa kvůli uzavřenému Tyršovu mostu.