Slavnost, kterou pro křesťany končí liturgický rok, připadla na den, kdy byl Mons. Jan Baxant před rokem vysvěcen dvacátým sídelním biskupem litoměřickým. Koncelebranty mše sv. byli emeritní biskup Mons. Josef Koukl a kanovník P. Jiří Hladík, dómský farář a kancléř biskupské kurie.

P. Jiří Hladík v závěru slavnosti biskupovi za jeho práci poděkoval, za farníky kytici růží biskupovi předala Monika Marková.

Diecézním biskupem v Litoměřicích jmenoval Jana Baxanta papež Benedikt XVI. Biskupské svěcení přijal 22. listopadu 2008 v katedrále sv. Štěpána za přítomnosti českých, moravských a zahraničních biskupů od kardinála Miloslava Vlka.

Spolusvětiteli byli apoštolský nuncius v České republice Diego Causero a českobudějovický sídelní biskup Jiří Paďour, OFMCap.

Jan Baxant loni nastoupil do Litoměřic po Pavlu Posádovi, který zde působil jako sídelní biskup čtyři roky a kterého v lednu 2008 papež Benedikt XVI. odvolal a jmenoval světícím biskupem českobudějovickým. Necelý rok pak litoměřická diecéze byla pod církevní správou.

Litoměřická diecéze má ve 437 farnostech 115 kněží. Z 1,33 milionu obyvatel území diecéze je katolíků asi 162 tisíc, přičemž nedělních bohoslužeb se účastní okolo 11 až 12 tisíc lidí.