V současné době se odpad ukládá na plochu pro II. etapu, která byla postavená v rámci areálu v roce 2012. Vzhledem k tomu, že je v současnosti zaplněná do dané výšky, byl předložen plán na její rozšíření. Navýšením kapacity nedojde ke kumulaci odpadů s jiným provozem v lokalitě.

Rozšíření počítá s uložením 52 tisíc tun odpadu. Podle vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje nemá rozšíření skládky významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí a vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou nevýznamné, a nebude proto posuzováno podle zákona.