Osvědčily se
„Do konce roku počítáme s tímto zkušebním provozem, pak přijde na řadu zpětné analyzování jejich činnosti. Ale již nyní můžeme říci, že se nám tyto moderní digitální radiostanice v praxi osvědčily,“ konstatoval Jiří Hykl, ředitel Městské policie Štětí.

„Pokud při nenadálých přírodních katastrofách selžou linkové telefony a mobilní sítě, tyto přístroje jsou zárukou jediného a kvalitního spojení. Mají dosah do všech našich místních částí a samozřejmě po celém Štětí. V naší republice jsou již nejrozšířenější pomůckou policistů i strážníků. Zatím je tedy máme zapůjčené od dodavatele, ale doufáme, že se nám podaří je i zakoupit a plně využívat.“ dodává Jiří Hykl.

GPS přinese výhody
Radiostanice v sobě mají zabudovaný modul GPS, který přináší mnohé výhody. Například definuje místo, kde se strážník s vysílačkou nachází, a prostřednictvím interní radiové sítě je informace předána na centrálu, kde se zobrazuje nejen pozice, ale i pohyb konkrétní radiostanice. Také se zde zaznamenávají všechny její stavy – vypnutí, zapnutí atd.

Emergency
Vysílačky jsou vybaveny také tlačítkem emergency (naléhavá potřeba). To zlepšuje nejen bezpečnost zaměstnanců Městské policie, ale i možnost odposlechu na dálku. Tím zajistí lepší vyhodnocení nastalé situace.

V praxi to vypadá asi tak, že při zásahu, kdy dochází k potřebě nadelegovat posily, strážník pouze zmačkne tlačítko, aniž by si toho někdo všiml.

Odposlech
Operační důstojník si na dálku přepne na odposlech stanice, okamžitě začne monitorovat nastalou situaci, kterou vyhodnotí a dle potřeby vysílá posily, kontaktuje Policii České republiky, nebo dokonce volá záchrannou službu.

Systém umožňuje propojování a tvorbu lokálních bloků mezi radiostanicemi. I když jsou digitální, je možné je přepnout na analogový provoz, tudíž je možno okamžitě spolupracovat s ostatními záchrannými složkami, třeba s hasiči. Stávajících pět analogových radiostanic nepostačovalo strážníkům při zajišťování velkých akcí, jakými je FEDO, pálení čarodějnic, nebo při povodních.

Podle sdělení místostarosty Štětí Petra Domorázka je velká šance, že radiostanice strážníkům zůstanou natrvalo.

„Pokud bude hodnocení ze strany městské policie pozitivní, a to zatím je, tak se domnívám, že tyto radiostanice město pořídí. Ve výsledku jde zhruba o šedesát tisíc korun,“ sdělil místostarosta.

Jak dále naznačil, pro rok 2010 chystá město další změny v městské policii tak, aby bylo ještě více strážníků přímo v ulicích, avšak při zachování mzdových nákladů.

Výhody nových radiostanic:
- Operační středisko MP má vždy přehled, kde se strážník nachází.
- Díky speciálnímu tlačítku umožňuje snazší komunikaci v krizových situacích, případně vyhodnocení takové situace a přivolání posil nebo záchranné služby.

Spoluautor: Jitka Zunová