Ocenění nejzdařilejších výtvorů v letošním ročníku soutěže Správným směrem proběhlo v pondělí 3. prosince na litoměřické radnici. Za vítěznými plakáty s protidrogovou tematikou stojí letos dívky.

Soutěž o nejlepší plakát proti závislostem na drogách, kouření a alkoholu organizuje Národní protidrogová centrála a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice. Cílem projektu je upozornit na problémy závislostí a odradit především mladé lidi od konzumace návykových látek. „Je potřeba si připomínat nebezpečí návykových látek a upozorňovat na jejich negativní vliv. Jsem proto rád, že se letošního ročníku soutěže zúčastnilo tolik mladých lidí,“ podotkl starosta Ladislav Chlupáč.

Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych připomněl, že nabídka prvního seznámení s drogou přichází většinou od někoho blízkého. „Drogy vám většinou nebude nabízet neznámý člověk někde před školou, ale budou to vaši kamarádi a spolužáci,“ varoval Frydrych.

Do soutěže, která je určená pro žáky základních a studenty středních škol z Litoměřic, se letos přihlásilo 50 účastníků. Porota složená ze zástupců města, pedagogicko-psychologické poradny a Národní protidrogové centrály měla tedy nelehký úkol vybrat z 50 prací ty nejlepší, které si zaslouží ocenění. V každé ze dvou kategorií, tedy pro základní a střední školy, vybírala pět nejlepších prací.

Cenu poroty v kategorii základních škol získala Eliška Nováková ze ZŠ Ladova. První místo v kategorii základek získala žákyně téže školy Nela Nehybová. „Plakát jsem se snažila vytvořit tak, aby byl co nejjednodušší a byl srozumitelný všem věkovým kategoriím,“ zhodnotila svou práci úspěšná autorka.

Druhá soutěžní kategorie patřila studentům středních škol. Zde cenu poroty získala Zuzana Matysová reprezentující Základní uměleckou školu v Litoměřicích. Nejúspěšnější autorkou v této kategorii byla Václava Zmrhalová ze soukromé Střední školy a Mateřské školy v Litoměřicích.

„Svým plakátem jsem se snažila upozornit na to, jak moc drogy změní člověku život oproti tomu, jaký byl před tím. To znázorňuje ten dvojportrét ostré a rozmazané tváře,“ popsala myšlenku své práce Václava. Ocenění účastníci soutěže získali dárkové předměty, pamětní listy a mobilní telefony.

Jako místo činu

Celý slavnostní ceremoniál zakončilo vyhlášení vítěze zvláštní ceny, kterou uděluje přímo Národní protidrogová centrála, jejíž zaměstnanci práce hodnotí. Vítězem se stal Petr Pagáč z litoměřické Střední školy a Mateřské školy.

„Práce, kterou jsme vybrali, je velmi originální a nápaditá. Kolegům připomínala situaci ohledání místa činu, možná proto je tolik zaujala,“ zhodnotil vítěznou práci Jakub Frydrych.