Projekt získal ocenění (3. místo) v soutěži „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“, která je vyhlašována MV ČR a Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

Ocenění na úřadě převzal Miroslav Andrt, radní pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit a místostarosta Štětí.

(vh)