Právě David Svoboda stál za nápadem PR konceptu, který “otevřel“ činnost štětských hasičů veřejnosti.

Jsme zvyklí, že PR oddělení mají velké hasičské a především profesionální sbory. U sboru dobrovolných hasičů to není až tak běžná věc. Kde a proč se zrodil tento nápad?
Na začátku všeho byla personální krize v jednotce sboru dobrovolných hasičů ve Štětí, která proběhla v březnu nebo dubnu letošního roku, kdy jednotka změnila velitele. Od té doby máme nového velitele a postupně se snažíme stavět na novém konceptu. Nejeli jsme na jiný druh velení, na jiný druh rozdělení činnosti, aby ta práce byla efektivnější a byla před veřejností více vidět. Kvůli tomu jsme také zavedli jakousi PR koncepci, kterou chceme dění ve sboru více přiblížit lidem a obrazně se “otevřít“ veřejnosti a tak trochu si napravit reputaci. Lidé mimo sbor totiž o činnosti donedávna moc informací neměli a nevěděli co a jak děláme, a kolik práce máme za sebou. Aktuálně jsme aktivní především na Facebooku, kam na naší stránku a profil sdílíme aktuální informace o tom, co se u nás stalo, co se děje a co plánujeme.

Ilustrační fotografie.
Nehoda se zraněním? Místo hlaste záchranářům přesně

V rámci PR jste aktivní nejen na Facebooku. Předpokládám, že pořádáte i hodně náborových a preventivních akcí.
Portfolium akcí, které pořádáme, je opravdu hodně široké. Pro děti pořádáme především preventivní akce. Chodí k nám již děti z mateřských a základních škol, nejen podívat se na techniku, ale dozví se u nás i nějaké základní informace prevence proti požáru, základy hašení a kam zavolat. Je to prostě taková všeobecná příprava.

Díky takovým akcí jste určitě více vidět. Daří se oslovovat mládež? Jak je na tom štětský sbor s nastupující generací?
My máme hasičskou mládež poměrně dobře podchycenou. Jedním z cílů našeho sboru je právě to, aby vůbec připravil následující generaci dobrovolných hasičů, kteří případně budou v jednotce. Pokud bychom si mládež nevychovávali a nevedli ji k ničemu, tak za 20, 30 let, až už to my fyzicky nebudeme moct dělat, chyběli by nám nástupci. To znamená, že my neustále vedeme a cvičíme mládež, od těch nejmenších, šestiletých, až po děti, které dnes už odcházejí z kroužku a v 17ti letech se stávají čekateli. Pak procházejí základním výcvikem, který trvá rok. Po roce, kdy dovrší plnoletosti a po tom ročním kurzu mohou nastoupit rovnou k jednotce.

Neomezujete se však jen na děti. Jaké akce pořádáte pro širší veřejnost?
Za zmínku určitě stojí Den hasičů, který jsme ve Štětí pořádali koncem září letošního roku. Jednalo se o akci, která měla na Štětí nebývalou účast, více jak 1500 lidí a více jak 40 kusů techniky ze Středočeského a Ústeckého kraje a z Prahy. Zajímavostí byl armádní vyprošťovací speciál nebo nové vozy Scania Sboru dobrovolných hasičů ze Kbel. Mimo hasičské jednotky se představila i Celní zpráva, Báňská záchranná služba, Záchranná kynologická služba, Městská policie a mnoho dalších. Akci budeme pořádat znovu za dva roky. Určitě se ještě musím zmínit o akci, kterou jsme pořádali v neděli 1. prosince při rozsvícení vánočního stromu, kde jsme společně se spolkem DobroVolně otevřeli stánek, kde se prodávali hasičské upomínkové předměty a výdělek z prodeje byl určený na potřebné věci pro štětský Dům s pečovatelskou službou, odkud jsme mimo jiné na rozsvícení stromu přepravovali nemobilní klienty zařízení. Překvapení pro děti byl, za zvuku koled, příjezd nazdobeného vozu Praga a rozdávání perníčků.

Ilustrační fotografie.
Rozšíření pravomocí. Sestry budou moci předepisovat pleny či upravit dávky léků

Práce za sebou máte již hodně. Co plánujete v nejbližší době?
Bude to setkání generací v Domě s pečovatelskou službou, kdy naše děti půjdou společně se seniory péct vánoční cukroví a s naší hasičskou kapelou zazpívají koledy. Začátkem příštího roku nás čeká tradiční hasičský ples a určitě Hasičské slavnosti 2020 v Litoměřicích, kam bychom rádi přijeli s nově repasovaným hasičským vozem.