Při rozhovoru s profesionálními a dobrovolnými hasiči se politik zajímal o povodně na Labi, lesní požáry nebo možnosti získání dotace na nákup nové techniky pro profesionální hasiče i dobrovolné jednotky.

Pracovní cesta začala už dopoledne schůzkou s vedením města, se kterým prodiskutoval například problematiku sociálně vyloučených lokalit nebo způsoby financování asistentů prevence kriminality. Během dne navštívil i Mondi, obvodní oddělení Policie ČR a služebnu městské policie.

Celodenní program zakončila večerní beseda v malém sále kulturního střediska.