Rezort při udělování titulu Přívětivý úřad hodnotí poskytování nadstandardních služeb nebo běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Města jsou posuzována podle 51 kritérií.

(mb)