Modrofialové kvítky si mohou zájemci v sobotu 26. března prohlédnout i v rámci terénní exkurze s botaničkou, kterou pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny CHKO České středohoří.

Během procházky se účastníci dozvědí nejen zajímavosti o okolní přírodě a i způsoby péče o ni, ale seznámí se také se záchranným programem pro kriticky ohrožený koniklec otevřený.

Sraz je v 10 hodin na návsi v Hlinné. Exkurze se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem Janem Šimrem.