Zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících. Takový bod čeká zastupitele na letos druhém, mimořádném jednání, které proběhne 1. března od 16 hodin v Hradu.

Radnice chce novým opatřením přivést do systému veřejné dopravy co možná nejvíce cestujících, a tím alespoň částečně eliminovat individuální osobní dopravu ve městě. „A zároveň přispět k dílčímu zklidnění dopravy, a tak i ke zlepšení čistoty ovzduší ve městě,“ stojí v materiálech k jednání.

Autobusy v současnosti brázdí město po dvou linkách od autobusového nádraží přes pokratické sídliště až po nemocnici nebo výstaviště. Dospělí za cestu zaplatí jednorázově desetikorunu, při použití čipové karty 8 korun. Děti od 6 do 15 let platí polovic, mladší a senioři nad 70 let jezdí zdarma.

Veřejnou autobusovou dopravu v Litoměřicích zajišťuje Busline. Město ale dříve avizovalo, že chce spolupráci s touto společností brzy ukončit.

Jako další bonus navrhovaného kroku vedení města udává, že zrušením jízdného by se zrychlilo i odbavení. Řidiči i cestující by se totiž obešli bez manipulace s kartami či mincemi. Pokud by zastupitelé veřejnou dopravu zdarma schválili, pro rozpočet města by to v tomto roce představovalo zátěž 700 tisíc.

Částka je přitom stanovená jako odhad na základě jízdného vybraného od května do prosince v posledních dvou letech.

Na programu mimořádného jednání je prvním bodem seznámení zastupitelů s návrhem postupu vypsání výběrového řízení na uzavření pachtovní smlouvy nemocnice. Předložení druhého, úsporně formulovaného a nepředjednaného bodu překvapilo opozičního zastupitele za Stranu zelených Petra Panaše.

„Očekával bych více podkladů k bodu. Zejména zprávu o tom, jaký efekt měl krok ve městech, která už dopravu zdarma zavedla,“ řekl.

Další informace k chystanému bodu město neposkytlo ani Deníku. „Tiskovou zprávu smíme vydat až po tom, co zastupitelé rozhodnou,“ uvedla mluvčí radnice Eva Břeňová.

Panaše zaráží také to, že zavedení dopravy zdarma není spojené s výběrovým řízením na nového dodavatele dopravy, které město nedávno ohlásilo.

„Bylo by logické, že by Busline dokončil se stávajícími tarify a nový dopravce by už jel podle nového modelu,“ podotýká opoziční zastupitel. Pokud ho však navrhovatel na zastupitelstvu přesvědčí, že jde o efektivní krok a ne pouze populistické gesto před komunálními volbami, bude hlasovat pro.

BEZPLATNÉ LOVOSICE

O vyhlášení výběrového řízení na provozovatele autobusové dopravy město informovalo začátkem roku. „Pokud bude průběh soutěže v roce 2018 bezproblémový, pak je možné, že by nový dopravce mohl vyrazit začátkem roku 2019,“ upřesnil tehdy vedoucí odboru dopravy Jan Jakub.

Nový dopravce by měl přijít s novými autobusovými linkami včetně linky seniorské či nákupní a zároveň zajistit častější intervaly spojů.

Město tímto impulzem podle tiskové zprávy reagovalo na podněty občanů, kterým současný provoz MHD ne zcela vyhovuje. „Častější využívání MHD může dopomoci také ke snížení automobilové dopravy ve městě,“ připomněla začátkem ledna Anna Hrochová z litoměřické radnice.

Autobusovou dopravu zdarma letos zavedly Lovosice. Jejich občany vozí rovněž Busline. Město zavedení tohoto kroku spojilo především s nadějí, že dojde ke zklidnění dopravy a hlavně snížení počtu osobních vozidel. „Na hodnocení je ještě brzy. Čísla za únor budeme mít v půlce března,“ informovala lovosická mluvčí Ivana Kocánková.