Firma odkoupila od společnosti Gravel práva na vytěžení ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Nučničky jih a Nučničky I. Zatímco v první lokalitě se bude těžit ještě zhruba pět let, druhý prostor má perspektivu téměř dvojnásobně dlouhou.

„Naším záměrem je pokračovat v těžbě i v prostoru, který na Nučničky I navazuje. Začínáme o něm jednat už nyní, protože proces schvalování je velmi zdlouhavý. Dobývací prostor Počaply u Terezína I se týká hlavně obyvatel místní části Počaply, proto jsme připraveni se s nimi scházet a vysvětlovat jim vše, co je bude zajímat," uvedl na jednání Miroslav Mužík.

Zastupitelé se dotazovali na vliv těžby s ohledem na prašnost či pro případ povodní nebo možnosti využití vodní plochy. Těžební společnost uvažuje o plynulém přechodu těžby z jednoho dobývacího prostoru na druhý až v roce 2024. Vše závisí na odbytu vytříděného materiálu. Podle výpočtů z průzkumu je v dobývacím prostoru Počaply Terezín I téměř 5,5 milionu kubíků geologických zásob suroviny, vytěžit by se mohlo zhruba 4,9 milionu kubíků. Při roční těžbě 310 tisíc kubíků by dobývací prostor fungoval asi 16 let.

Projednávaný vliv záměru těžby na životní prostředí se týká i rozšíření lokality Nučničky I o několik pozemků s celkovou výměrou 1,2 hektaru, o jejich vykoupení společnost České štěrkopísky jedná.

Plocha současného dobývacího prostoru Nučničky I je zhruba 7 hektarů, plocha Počaply u Terezína I činí 52 hektarů, z toho 49 hektarů je orná půda. Po vytěžení by u Počapel vzniklo jezero o téměř 50 hektarech, tedy o něco menší než rybník Chmelař v Úštěku. Vodní plocha bude vhodná pro rekreaci i jako rybářský revír.

„Očekáváme, že těžba bude probíhat až do hloubky osmi metrů. Voda by se neměla prohřívat natolik, aby umožnila množení sinic. Rekultivace s úpravami okrajů vodní plochy bude probíhat postupně a břehové partie by po dokončení měly mít celkovou plochu zhruba 7 hektarů. Štěrkopísek těžíme z vody, neměl by prášit, případnou prašnost z dopravy a nakládky budeme řešit zkrápěním," doplnil Miroslav Mužík.

Problémem může být doprava materiálu z dobývacího prostoru. Při roční těžbě 500 tisíc tun bude asi 300 tisíc odváženo po silnici a zhruba 195 tisíc tun se převeze do Nučniček a přeloží na lodě.

Vliv záměru těžby na životní prostředí byl vyvěšen na úřední desku kraje a je k dispozici k nahlédnutí i na Městském úřadu v Terezíně.