Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jan Jakub však krok označuje za správný.

„Přistoupili jsme k němu dle původního plánu dopravního opatření od autora projektu přestavby křižovatky po vydání souhlasného stanoviska dopravního inspektorátu Policie ČR a konzultaci s majetkovým správcem místních komunikací. Obávali jsme se totiž, že zde v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky na Vojtěšském náměstí vznikne pomyslné dopravní hrdlo, které bude způsobovat rozsáhlé kongesce v dopravě. Rovněž bylo potřeba zajistit obzvláště vozidlům integrovaného záchranného systému alternativní objízdnou trasu, pokud by došlo na stavbě k neočekávaným událostem, jež by oblast náměstí zcela zneprůjezdnily. V místě stavby je totiž veden rozsáhlý systém inženýrských sítí," vysvětlil Jan Jakub.

Podle něj se reálně zvažuje, že Družstevní ulice zůstane obousměrná i po ukončení rekonstrukce křižovatky. Je totiž alternativou pro řidiče vyjíždějící z této oblasti. Ti totiž byli až dosud nuceni využívat křižovatku ulic Michalovická, Švermova a Mrázova, jež není zcela přehledná. Zde umístěné dopravní zrcadlo totiž bývá zejména v zimních měsících omrzlé či zamlžené.

„Za omezení parkování v Družstevní ulici však chceme ve spolupráci s odborem územního rozvoje a odborem životního prostředí hledat v místě adekvátní náhradu," dodal vedoucí odboru.

Eva Břeňová