Smlouvu lze uzavřít osobně v přízemí na matrice MěÚ v Terezíně v úředních hodinách nebo lze telefonicky či mailem domluvit i jiný termín. Na vyžádání lze zaslat nájemní smlouvu poštou. Více informací podá Radka Velková matrika, tel. 416 783 105, e-mail: radka.velkova@terezin.cz