Městu Litoměřice se nelíbí, že by si kvůli připravované novele zákona o odpadech výhledově muselo až čtyřnásobně připlatit za likvidaci odpadu na skládkách. Podle radnice by změna výrazně ovlivnila hospodaření města.

„Pokud by k tomu došlo, celkové náklady za odpadové hospodářství by z 12 milionů na rok stouply asi na 26 milionů. To by velmi silně otřáslo rozpočtem našeho odboru, potažmo města,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Na prvním letošním jednání proto zastupitelé jednohlasně schválili zaslání výzvy svazu měst a obcí i sdružení místních samospráv, aby neváhaly čelit údajným účelovým snahám průmyslové lobby, které takovému zdražení nahrávají.

Podzemní kontejnery v Družstevní ulici na sídlišti Cihelna v Litoměřicích.
Podzemní kontejnery na Cihelně vzbuzují otázky. Město čeká na asfalt

Podle České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která sdružuje společnosti nakládající s odpady, o novelu usiluje neveřejně připravovaný poslanecký pozměňovací návrh. Podobné zdražení přitom už vláda na stole měla a neprošlo.

Návrh je podle asociace zarážející i proto, že do konce roku má ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravit zcela nový zákon o odpadech, který bude reagovat na požadavky eurounijní legislativy. Těmi se totiž údajný poslanecký návrh, který prý ale na MŽP zatím nedoputoval, zaštiťuje.

Podívejte se na fotografie ze skládky ve Vrbičanech:

Návrh má zdražení odůvodňovat potřebou rychlého zákazu skládkování k roku 2024, což si podle něj přeje EU. Podle ČAOH je však skutečným důvodem záměru novely vytvořit trh pro nové spalovny odpadů v ČR.

„Legislativa EU žádný zákaz skládkování nezná. Pouze omezuje skládkování neupravených komunálních odpadů k roku 2030 na 10 procent. S tím lze zcela souhlasit,“ tlumočil stanovisko ČAOH Gryndler. Důsledkem novely by podle něj paradoxně bylo i výrazné snížení třídění odpadů občany, protože spalování by vyšlo levněji.

Požár na skládce komunálního odpadu SONO u Siřejovic
Na skládce SONO v Želechovicích hořel odpad

Ministerstvo však obavy, že vyšší poplatky za ukládání odpadu na skládky ho jen nasměrují do spaloven, tlumí.

„Pokud všichni původci budou počítat, že nebudou moci skládkovat, tak se přeorientují na chytřejší způsoby nakládání s odpady,“ uvedl ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Zvýšení poplatku za skládkování, jenž hradí obce, podle něj navíc nemusí mít vliv na poplatek za svoz odpadu, který platí lidé. „Pokud budou víc třídit, jejich platba za netříděný komunální odpad se třeba vůbec nezvýší,“ argumentoval Manhart.

OBCE CHYSTAJÍ NOVOU TŘÍDÍRNU

Podle Gryndlera se obce na Litoměřicku na chystané změny v nakládání s odpady intenzivně připravují už teď. SONO, neboli okresní Sdružení obcí pro nakládání s odpady, plánuje směsný komunální odpad po roce 2024 likvidovat v termicko-mechanické třídírně, což by nemělo žádný negativní vliv na třídění recyklovatelného odpadu.

Na spoušť v Rohatcích se přijel v červnu podívat ministr životního prostředí Richard Brabec.
Konečně! Rohatce se zbaví odpadů

„S přípravou projektu na fyzikálně-mechanické třídění komunálního odpadu jsme začali už loni,“ potvrdil předseda SONO Petr Medáček s tím, že inspiraci sdružení našlo v jednom polském provozu.

KDO VÍC RECYKLUJE, AŤ DOSTANE SLEVU

Zastupitelé Litoměřic 1. února návrh na vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech schválili i s rozšířením, jehož autorem je zastupitel Petr Panaš (Strana zelených). To spočívá v apelu na MŽP, aby obce s vysokou mírou recyklace dostaly na poplatek za skládkování slevu.

„V podstatě mi jde o to, aby se odpad nebral jako surovina do tepláren a aby obce byly motivovány k co největšímu třídění, případně rozložení odpadu,“ popsal Panaš.

BRÁNÍ SE I JINÉ SEVEROČESKÉ OBCE

Podle Gryndlera se návrh nelíbí ani roudnickému městskému úřadu. Podle starosty Štětí Tomáše Ryšánka o něm ještě zastupitelstvo města nejednalo, na stole nebyl ani v Lovosicích.

„V tuto chvíli nic takového nepřipravujeme. Zastupitelstvo města bude až v březnu. Materiály zatím nejsou připravené,“ uvedla mluvčí města Lovosice Ivana Kocánková.

Proti zdražování odpadu se už rozhodly bránit i některé obce na Děčínsku.

Podzemní kontejnéry na tříděný odpad v Lovosicích.
Lovosice mají nové polopodzemní kontejnery
Třídění odpadů. Ilustrační snímek.
Kde třídí, platí za odpady méně