Dárci na něj mohou posílat jakoukoliv finanční pomoc. Zároveň město žádá dárce, kteří mohou poskytnout dezinfekční, úklidové a další prostředky potřebné k likvidaci povodňových škod, tyto pomůcky nosit do areálu Štětských komunálních služeb. Více informací k pomoci a aktuálnímu povodňovému dění ve městě lze nalézt na webových stránkách města www.steti.cz, nebo telefoním čísle krizové povodňové linky - 416 859 306, 724 326 737.

Číslo povodňového konta u České spořitelny, pobočka Štětí: 3293809359/0800

Za poskytnuté dary velice děkujeme.

Povodňové konto