Žluté nádoby se budou vyvážet vždy v pátek v sudém týdnu, stejně jako probíhá svoz bioodpadu. Zájemci o popelnice si o ně mohou zažádat dvěma způsoby. A to buď pomocí formuláře na webu města nebo prostřednictvím referentky odboru životního prostředí.