Nádoby budou přistaveny na obvyklých místech. Kontejnery jsou určeny pouze na objemný odpad.

Objemným odpadem se rozumí nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika a ostatní odpad, jako například staré lyže, matrace a podobně. Odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. Ostatní odpad odevzdávejte na sběrném dvoře ve Štětí.