Rozpočet na rok 2020 je zpracován v členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Součástí rozpočtu jsou též rozpočty jednotlivých fondů Města Štětí a seznam doplňkových závazných ukazatelů, obsahující významné opravy a výdaje investičního charakteru.

Předpokládané roční příjmy jsou odhadnuty na 229 148 886 korun, výdaje ovšem na 324 482 662 korun, schodek rozpočtu tedy činí 95 333 776 korun.

Rozpočet města pro rok 2020 byl schválen jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen ze zůstatku finančních prostředků minulých let, z Fondu rozvoje bydlení a ze Sociálního fondu.

Kompletní rozpočet města lze nalézt na internetových stránkách www.steti.cz v sekci Elektronická úřední deska.