Jeho cílem je podpora registrovaných služeb sociální péče, sociální prevence a služeb sociálního poradenství s cílem udržet a dále rozvíjet kvalitu sociální služby ve městě. Ke stanovenému účelu vyčlenilo město z rozpočtu částku 2 800 000 korun.

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která na území města vykonává činnost v souladu s předmětem vyhlášeného programu a v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb v regionu Roudnice n.L.