Na základě zkušenosti z předchozích let se město rozhodlo dojednat s vlastníkem kruhových objezdů, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejich bezplatné zapůjčení a převzetí péče o zeleň na „kruháčích“ pod svá křídla. Smlouvu o výpůjčce již posvětila rada města a starosta města Milan Dian ji podepsal.

Na středové ostrůvky plánuje odbor životního prostředí vysadit novou zeleň. O tu se pak budou starat pracovníci Technických služeb města Lovosice, tak jako o ostatní kruhové objezdy ve městě.

Ilustrační foto.
Asfalt pokryje na Litoměřicku desítky kilometrů silnic

„V předchozích letech město zaznamenalo řadu stížností řidičů na neudržovaný a zarostlý ostrůvek u Preolu. Vyzývali jsme vlastníka k nápravě, ale k zlepšení situace došlo vždy jen na krátkou dobu. Pro výpůjčku jsme se rozhodli z důvodu dodržení norem pro bezpečnost provozu," uvádí starosta města Milan Dian.

"Nechceme, aby se kruhový objezd stal opět džunglí, přes kterou řidiči neuvidí na druhou stranu. Dalším důvodem je vylepšení vzhledu hlavních příjezdových tahů do města. Tyto kruhové objezdy jsou to první, co motoristé uvidí, naším záměrem proto je, aby byly udržované a zvelebené,“ dodává Dian. Výpůjčka je sjednána do roku 2026.

Holoubkov před revitalizací, snímek z 17. března 2017.
Holoubkov bude mít nové chodníky, komunikace a lampy