„Celkem bylo mezi 206 městy na šestnácté příčce,“ pochlubil se úřad na svém webu. K-index je ukazatel míry rizikových faktorů, spojovaných s rizikem míry korupce a nehospodárným nakládáním s veřejnými prostředky.

„Město Lovosice zadalo za období 2016 až 2019 celkem 475 zakázek a všechny jsou zveřejněny v registru smluv a na profilu zadavatele, nad tento rámec město zveřejňuje veřejné zakázky a jejich průběh v elektronickém sytému EZAK, který používá pro výběrové řízení a současně je uvádí i na svých webových stránkách. Každá veřejná zakázka je tedy dohledatelná a kdokoliv má zájem, může se dozvědět s kým je smlouva nebo objednávka uzavřena, za jakou cenu a jaký je průběh jejího plnění,“ upozornil městský úřad.